profitart.cz

facebook logo 40x40 youtube logo 40x40

Pozvánka na seminář Management a leadership v kontextu nonverbálního divadla s Adrianem Schrielem (NL/CH) dne 3. 3. 2016

Photo ASrdečně zveme na seminář Management a leadership v kontextu nonverbálního divadla, který povede zkušený manažer bývalého tanečního souboru Cathy Sharp Dance a současný člen výkonné rady švýcarské Národní taneční asociace a Unie divadelních umělců Adrian Schriel (NL/CH). Setkání se uskuteční ve čtvrtek 3. 3. 2016 od 16:00 do 19:00 hodin v prostorách galerie Českého centra Praha na adrese Rytířská 31, Praha 1.

 

 

Na dalším veřejném semináři z cyklu NET PRO ARTse bude přizvaný lektor Adrian Schriel věnovat otázkám řízení uměleckého souboru, které staví na vlastních zkušenostech s financováním, rozvojem, konsolidací a nakonec i rozpadem souboru Cathy Sharp Dance (1990–2014).

Dobrý MANAGEMENT je předpokladem jakéhokoliv úspěšného podnikání. 

Zatímco řídící struktury v tradičních organizacích jsou v zásadě universální, živé umění, specificky nonverbální divadlo, má své jedinečné charakteristiky. Manažeři musí vést a podporovat UMĚLCE – lidi s touhou veřejně sdílet své myšlenky, pocity a umělecká postoje. Obvykle za sebou mají roky tréninku a studia, přesto jsou si vědomi, že jejich profesní kariéra bude krátká, ne dobře zaplacená a bude čelit velké konkurenci.

MANAGEMENT

Mnoho nonverbálních divadelních souborů má velmi nesourodou dramaturgii zahrnující škálu produkcí od krátkých inscenací až po projekty, které se zkouší několik let. Magickým slůvkem jsou zde FINANCE. Efektivní financování často závisí na struktuře samotného souboru. Jedná se o sólový projekt, malý soubor či větší instituci? Na jaký žánr se zaměřuje – současný tanec, performance, pohybové divadlo, akrobacie či se pohybuje na hranici žánrů? Má soubor nějaké specifické zaměření, pracuje s handicapovanými, věnuje se menšinám?

Podíváme se na možnosti financování z nadačních fondů, sponzorských darů a grantových programů. Jak se vize souboru mohou najít v grantových výzvách institucí? Jak dosáhnout dlouhodobé podpory? Často je financování omezené; jak tedy může manažer skloubit krátkodobé umělecké smlouvy s dlouhodobými cíli daného souboru? Jak efektivně a zároveň maximálně využít potenciál uměleckého produktu: harmonogram zkoušek a představení v návaznosti na časové limity jednotlivých umělců? Jak efektivně zorganizovat a zafinancovat technické složky inscenace?

VEDENÍ (LEADERSHIP)

Dokonce i ten nejefektivnější a nejlépe zorganizovaný management nemusí nutně zaručit úspěch, když se jeho způsob VEDENÍ (LEADERSHIP) čas od času nezanalyzuje. Co je dobré vedení? Lze se objektivně naučit? Dá se sepsat „návod“ na dobré vedení? Existuje způsob, jak se naučit instinktivnímu cítění, empatii a schopnosti naslouchat, tak potřebným schopnostem při jednání s umělci? Měli bychom si stále uvědomovat tyto psychologické nuance či přijmout „dobrou praxi“? Kdy se dostává ke slovu etika?

Adrian Schriel se narodil v Nizozemsku, studoval režii a produkci v Kalifornii, režíroval a produkoval divadelní představení v Nizozemsku, USA, Německu a Švýcarsku. V roce 1998 získal doktorát na Univerzitě Georgia v Athénách (USA) a začal zde přednášet na univerzitách. Od roku 1990 do začátku roku 2015 Schriel působil jako manažer tanečního souboru Cathy Sharp Dance, na jehož příkladu se bude tématům semináře věnovat. Od roku 2002 se Schriel angažuje na poli taneční medicíny a taneční vědy. V roce 2007 a 2014 organizoval mezinárodní konferenci Dance Medicine Conference v Basileji. Adrian Schriel je členem výkonné rady švýcarské unie divadelních umělců SBKV pro sekci tanec a také členem výkonné rady švýcarské národní taneční asociace Danse Swiss.

Seminář bude probíhat v angličtině. Akce je zdarma.Registrace zde.


Projekt NET PRO ART reaguje na aktuální problémy v oblasti managementu nezávislého nonverbálního divadla – pohybové, taneční, cirkusové – na české divadelní scéně, a to v kontextu vedení souboru, organizace festivalů či plánování představení. Projekt je zacílen na studenty i profesionály divadelního managementu, režiséry, choreografy, performery, tanečníky, producenty, zástupce kulturních institucí i neziskových organizací a další zájemce z řad veřejnosti. Realizován bude skrze odborné semináře, stínování a skrze workshopy pro vybrané studenty a mladé manažery vedené švýcarskými experty zakončené zahraniční pracovní stáží. 

NET PRO ART se uskutečňuje za podpory Fondu Partnerství – Programu švýcarsko-české spolupráce v kooperaci s Českými centry a dalšími přizvanými partnery. Projekt vznikl ve spolupráci se švýcarskou organizací Tanz-Theater Gessellschaft Graubünden. Iniciátorem a hlavním organizátorem projektu je ProFitArt. 

logo swiss

 

Jste zde: Domovská stránka Aktuálně ARCHIV Pozvánka na seminář Management a leadership v kontextu nonverbálního divadla s Adrianem Schrielem (NL/CH) dne 3. 3. 2016