FOMO / On Air v Tep39

Rok 2023 jsme zakončili work-in-progress připravovaného projektu performerek Báry Nechanické a Báry Ješutové s pracovním názvem FOMO / On Air.

Děkujeme Tepu39 za poskytnutí prostoru a Ministerstvu kultury a Hlavnímu městu Praha za podporu.

Foto: Jakub Urban