Pohybový příměstský tábor s Chameleony

Pro děti od 10 do 14 let.
26.-30. srpna 2024, Tvůrčí dům Elišky Peškové (Elišky Peškové 333/7, Smíchov)

Týden zábavného a kreativního zkoumání mysli i těla v pohybu s britským tanečním souborem Chameleon Company. 

Protáhneme se a posílíme tělo. Pomocí her procvičíme představivost. Prozkoumáme, čím jsme jedineční a jak můžeme mít radost z našich podobností a rozdílů. Seznámíme se s různými tvůrčími přístupy k rozvíjení pohybového materiálu prostřednictvím řízených improvizací a tvůrčích úkolů. V průběhu týdne společně vytvoříme krátké pohybové představení, které na konci posledního dne předvedeme rodičům.

Harmonogram dne:

9:00-10:00 zahřívací hry, učení pohybových sekvencí, posilování, protahování a koordinace
10:15-12:00 pohybové aktivity
12:00-13:00 oběd
13:00-14:45 pohybové aktivity
15:00-16:00 diskuze, reflexe 

Obsah týdne:

DEN 1
Odolnost a ztělesnění – pohybové zkoumání odrážející odolnost a překonávání překážek. Práce ve dvojicích a ve skupině zaměřená na budování důvěry a podpory. Kruh sdílení o odolnosti a ztělesnění jako skupina.

DEN 2
Identita a sounáležitost – skupinové diskuse, kreativní zkoumání našich podobností a rozdílů, osobností, archetypů.

DEN 3
Sebeuvědomění a sebehodnocení, dechová a naslouchací cvičení, fyzické vyjádření osobních příběhů, sdílení pohybových příběhů v menších skupinách, reflexe vhledů.

DEN 4
Tvořivost a vyjádření, tvůrčí pohybové hry podněcující spontánnost a představivost prostřednictvím hry, techniky a nástroje pro vytváření pohybového materiálu. 

DEN 5 

Vytvoření krátkého díla na základě poznatků z předchozích dnů. Skupinové diskuse a reflexe.

Tábor povedou lektoři z Chameleon Company, tanečního souboru s mnoha sociálně a zdravotně zaměřenými projekty z Manchesteru pod vedením lektora Anthony Missena. 
Program bude veden v angličtině, tlumočník do češtiny bude na místě po celou dobu tábora.

Cena: 4000,- (včetně jídla)


Projekt podpořila Evropská Unie (Národní plán obnovy).