VZDĚLÁVÁNÍ

UČENÍ CIRKUSEM PRO PEDAGOGY

Tělo v pohybu = mozek v pohybu


Dílna pro pedagogy s Robertem Jančem a Cécile Da Costa.

Pedagogickým pracovníkům MŠ a 1.st. ZŠ představujeme soubor cirkusem inspirovaných aktivit, díky nimž mohou rozšířit svůj pedagogický rejstřík o vysoce účinný nástroj pro mnohostranný rozvoj osobnosti dětí. Kurz je otevřen i absolventům prvního ročníku, kteří mohou své znalosti prohloubit a posunout. 

Seznámíme vás s metodou manipulativního žonglování (není třeba umět házet a chytat). Vysvětlíme, proč a jak lze cirkus využít ve výuce. Povzbudíme vaši vlastní kreativitu a společně najdeme cestu, jak nejlépe využít cvičení ve vaší praxi.

Po skončení kurzu budete schopni ve své práci aplikovat řadu cirkusových aktivit, které dětem pomohou rozvinout koordinaci a motoriku; posílit matematické myšlení, trpělivost a prostorovou orientaci; systematicky pracovat s chybou a mnoho dalšího.

Náplň kurzu: 

  1. Teorie – základní pojmy cirkusové pedagogiky, představení lektorů a jejich metod. Úvodní hodina – Jak je možné aplikovat cvičení do praxe. Rozbor a diskuze o funkčnosti dílny v praxi. Seznámení s videomateriálem. 
  2. Práce s žonglovacími míčky a kroužky – metoda manipulativního žonglování. 
  3. Práce se šátky a provazy.
  4. Koordinační a neuroplasticitu stimulující systémy Ball-A-Vis-X, Brainball.  
  5. Rovnováha a balanční hračky.
  6. Práce s tělem – základy akrobacie pro děti (Matějova akrobacie), animal flow.
  7. Sdílení příkladů z praxe, zhodnocení procesu. 

Součástí kurzu je ukázková hodina:
Naši lektoři odučí ve vaší třídě ukázkovou hodinu dle vašeho zadání. Můžeme se zaměřit na představení tohoto způsobu práce nebo i na specifické potřeby daného kolektivu. Na lekci můžete dále navazovat. 

Vlastní aktivita:
Hlavním cílem kurzu je hledání funkční aplikace cvičení. Velmi důležitou součástí je tedy aktivní používání představeného obsahu a záznam a sdílení poznatků z aplikace. Účastníci kurzu aplikují získané dovednosti ve své praxi, zaznamenávají do předem připravených záznamových listů, konzultují a vyhodnocují průběžně s lektory. Každý účastník zaznamená minimálně pět případů použití rytmu, koordinace a rovnováhy. 

Videomateriál
K dispozici vám budou videa jednotlivých cvičení, která lze používat i jako instruktáž. Nemusíte tedy sami perfektně ovládat jednotlivé techniky. 

Pomůcky
V průběhu kurzu vám zapůjčíme sadu základních pomůcek, abyste mohli vyzkoušet, co bude nejlépe vyhovovat vám i vašim dětem a později sami zakoupit, co bude třeba. 
Půjčíme vám: žonglovací míčky, žonglovací šátky, žonglovací kroužky, balanční tyčky, skákací míčky.

Individuální konzultace:
Každý pedagog může využít prostor k individuální online konzultaci s lektory v rozsahu 4 hodin.

Určeno pro pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. st. ZŠ.
Lokalita: Cirqueon (Vlastislavova 603, 140 00 Praha 4-Nusle
) 
Termíny:

5. ledna (úvodní lekce), 19. ledna, 2. února, 16. února, 23. února, 8. března, 15. března, 17. května, vždy 17:00-21:00
Celková cena: 3500 Kč
Kontakt: Šárka Pavelková, info@profitart.cz


Projekt podpořila Evropská Unie (Národní plán obnovy).