SPOLUPRÁCE PROJEKTY

Dance In-Between Us

Propojování generací prostřednictvím tance za účelem zlepšení zdraví a emoční inteligence.

Mezinárodní projekt o „tanci mezi generacemi“ vytvořili kreativní producenti Šárka Pavelková, Karolina Wycisk a Dirk Förster. Společné taneční aktivity nejmladších a nejstarších pod vedením zkušených umělců mají za cíl vytvořit taneční nástroje pro zdraví a emoční inteligenci, které budou využívány na mezinárodní úrovni. Vývojovou fázi řídí partneři ProFitArt (CZ), Performat Foundation (PL) a Dirk Förster s Lucií Glass (DE) a podporuje ji Chemnitz Cultural Capital.

Partneři projektu se sejdou v lednu 2024 v Praze, aby se seznámili s osvědčenými postupy „společného tance dvou generací“ v rámci workshopů organizace Mezi námi v domově seniorů a také workshopů Cécile Da Costa pro seniory a osoby s Parkinsonovou chorobou.

Mezi námi je nezisková organizace se sídlem v Praze, jejímž posláním je propojovat generace. V roce 2023 získala 1. místo v Ceně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Mezi námi, zastoupené ředitelkou Kateřinou Jirglovou, je hlavním přidruženým partnerem projektu.

Hlavním cílem projektu je propojit generace prostřednictvím tance a zlepšit jejich zdraví, emoční inteligenci, kompetence, motorické a koordinační schopnosti a prostorovou orientaci. Toho by mohlo být dosaženo prostřednictvím školení tanečních umělců, aby byli schopni vést takové smíšené skupiny ve spojení se sociálními pracovníky, učiteli a dalšími podobnými profesemi.

Tyto kurzy by pak měly být předvedeny sociálním a vzdělávacím institucím – školám, domovům pro seniory, mateřským školám, příslušným orgánům obcí a státu, a také pojišťovnám, aby mohly najít prostředky na podporu těchto aktivit v rámci svých preventivních programů.

Členové týmu:

 • CZ – ProFitArt:
  • Šárka Pavelková – vedoucí projektu a hlavní organizace
  • Cécile Da Costa – přední umělkyně organizace ProFitArt a zkušená učitelka tance
  • Kateřina Jirglová – expert – ředitelka neziskové organizace Mezi námi
 • PL – Performat Production:
  • Karolina Wycisk – koordinátor projektu a vedoucí partnerské organizace
  • Aleksandra Bożek-Muszyńska – spoluzakladatelka a choreografka Holobiont collectivu
 • DE:
  • Dirk Förster – iniciátor mezinárodního projektu a koordinátor pro Sasko
  • Lucia Glass – choreograf a tvůrce tréninkového systému pro tanec s dětmi

More than just Theatre

Rezidenční projekt, který ProFitArt vyhlašuje společně s partnery – The Theaterfestival Schwindelfrei a KD Mlejn. Na rezidenci jsme vybrali dvě umělkyně, které společně s jejich spolupracovníky přivedeme do pražského kulturního centra KD Mlejn, a propojíme tak zahraniční a české profesionální umělce.

Během obou třítýdenních rezidencí proběhnou společné tanečně-pohybové tréninky umělců, networking, práce na vybraných konceptech budoucích inscenací, otevřené zkoušky pro pozvané a závěrečná veřejná prezentace. 

Mezi vybrané projekty patří Oxy-Gen | Embers tanečnice a choreografky Lisy Bless z Německa a jejího spolupracovníka Ananda Dhanakotiho z Indie. Druhý, Whimsical Paranoid, tvoří tanečnice, choreografka a lektorka Martina Martín ze Španělska a tanečníci Sade Mamedova a Lorenzo Ponteprimo. První rezidence proběhne od 25. června do 15. července 2023, druhá od 4. do 24. září. 

Projekt podpořila Evropská unie (Národní plán obnovy).

Rail2Dance

Mezinárodní projekt Rail2Dance, jehož součástí jsou divadelní partneři z Německa (Die Theater Chemnitz), Slovinska (PTL – Plesni Teater Ljubljana / Taneční divadlo Ljubljana), Švédska (Norrlandsoperan) a Finska (Tanssiteatteri MD), si za své ústřední téma bere veřejný prostor a normy chování, které tyto prostory definují. Tanečníci projektu pomocí tanečních pohybů, kolektivních choreografií, tanečních filmů a her mění a transformují kodifikovaná pravidla chování určená pro určitý prostor. Tvůrci projektu se zajímají o místa průchodu a pohybu, jako jsou nádraží, náměstí a ulice a veřejná doprava. Tanečními intervencemi ve veřejném prostoru reflektují nejen každodenní praktiky ve veřejném prostoru, ale také zpochybňují smysl komunity, která se v moderním světě stále více vytrácí.

Projekt je podpořen programem Kreativní Evropa.

Spielraum Kollektiv

Spielraum Kollektiv je volné divadelní uskupení tvůrců kolem Lindy Straub a Mathiase Strauba. Vytváří autorské inscenace pro současného diváka. Zaměřuje se především na dokumentární divadlo a divadlo s ekologickou tématikou pro dospělé a na hudebně materiálové divadlo pro děti. Typické je hledání nových možností formy a zapojení diváka k posílení tématu, divadelní i nedivadelní interdisciplinarita.