VZDĚLÁVÁNÍ

UČENÍ CIRKUSEM PRO DĚTI

Tělo v pohybu = mozek v pohybu


Série dílen s lektorkou Cécile Da Costa a lektorem Robertem Jančem představí dětem z obou stupňů základních škol a dětem se speciálními potřebami v učení aktivity inspirované žonglováním a tancem, které rozvíjí koordinaci a motoriku, a zlepšují tak jejich pozornost a soustředění při učení. 

Vedle pozitivního dopadu na kognitivní schopnosti aktivity přispívají také ke zlepšení osobní pohody (wellbeing), klimatu třídy a sociálních vazeb. Podstatnou součástí celého procesu je radost a hra, kterou nese fyzická aktivita, ale i cirkus sám. Lektoři dětem dávají prostor k vlastní tvorbě a nacházení vlastního jedinečného materiálu. Velká variabilita cvičení umožňuje práci jednotlivců, dvojic i skupin, a podporuje tak fantazii a kreativitu. 

Součástí projektu je profesionálně strukturovaný podpůrný videomateriál umožňující trénovat i mimo lekce, zapojit rodinu nebo učitele/vychovatele. Lektoři proces v průběhu hodnotí s učiteli/vychovateli i speciálním pedagogem. 

Dílny probíhají od září 2023 do června 2024 v ZŠ Letohradská, ZŠ Integrál a v Dětském domově Kralupy nad Vltavou. Od září do prosince 2023 proběhlo 36 lekcí pro 5., 6. a 7. třídu na ZŠ Letohradská a 36 lekcí v Dětském domově Kralupy nad Vltavou. Od února do dubna 2024 proběhne 36 lekcí pro 1., 2. a 3. třídu ZŠ Integrál a dalších 36 lekcí v Dětském domově Kralupy nad Vltavou. Sérii dílen zakončí otevřená hodina pro rodiče a přátele ve všech třech institucích za přítomnosti lektorů. Po proběhnutí dílen by pedagogové měli cvičení zapojovat do školního procesu, a na kurz tak navázat v pravidelné výuce. 

Výstupem projektu je propracovaný komplex ověřených aktivit a cvičení, která budou sloužit jako základ k proškolení pedagogických pracovníků a rozšíření programu do dalších škol.


Projekt podpořila Evropská Unie (Národní plán obnovy).